Monthly archives: July, 2022

Reshaping the past: Contemporary art museum’s potential to reshape the art history

Hatice UTKAN OZDEN*  Abstract Today, art history and its interpretation have changed with new museology applications. The potential to understand and perceive art history has changed over the years. Museums, owning large art collections, aim to spread and transmit knowledge in society, while reshaping the meaning of artworks as they maintain experienced-based exhibitions. Art museums …

A.B.D VASSAR KOLEJİ / LOEB SANAT MERKEZİ

Elif COOK* Abstract Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın eğitimi ve liberal sanatlar eğitimi için bir öncü olan Matthew Vassar 1861’de Vassar Koleji’ni kurmuştur. 1969’dan beri karma eğitim veren Vassar Koleji, 100 yılı aşkın bir süredir kadınlar için ülkedeki yüksek eğitim standardını belirlemiştir. Ülkedeki en iyi liberal sanat kolejlerinden biri olarak tanınan Vassar, kurucusunun hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek …

Müze-sinema İlişkisini Soygun Filmleri Üzerinden Değerlendirmek

Ünal ÜSTÜNDAĞ*  Abstract Sinema, henüz yüz yılı yeni aşmış genç ve dinamik bir sektör olarak, toplumları şekillendirme, eğlence, tanıtım ve propaganda kapasitesiyle kültürel endüstrinin güçlü bir aracıdır. Üretilen ekonomik değerin her geçen gün büyümesi, teknolojisiyle birlikte etkileşimde olduğu tüm bilimleri de dönüştürebilme kapasitesiyle sinema, çağımızda güzel sanatlardan sosyolojiye dek tüm alanlarda hem nesne hem de …

Amerikan Müzeleri ve Aktivizm: Sosyal Uyanışlar, Değişen Misyonlar

Baris AKGUN* Abstract 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sosyal ve politik yaşamı karakterize eden bölücü iklim, müze alanında ve ötesinde yenilenmiş bir aktivizm duygusuna ilham vermektedir. Bu durum, farklı çevreler tarafından olumlu karşılansa da sosyal amaçlı müze uygulamalarına yönelik artan eğilim, zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, son dönem Amerikan müze aktivizminin kapsamını bazı …