Monthly archives: December, 2020

TARİHİ YAPILARA MÜZE İŞLEVİNİN VERİLMESİ KAPSAMINDA TOKAT (ARASTALI BEDESTEN) MÜZESİ ÖRNEĞİ

Ayşenur SEZGİN ÖZRİLİ* Abstract Her kentin geçmişinden duygusal, sanatsal emareler barındıran tarihi yapıların, işlev değiştirilmeleri suretiyle yeniden faaliyetlerine devam ettirilmeleri yaygın bir uygulamadır. Tarihi bir yapıya yeni bir işlev verilmesi yapının; yok olmaktan kurtarılması, tarih bilincinin canlandırılması, kültürel sürekliliğin sağlanması ve ekonomik canlanmaya katkısı anlamına gelmektedir. Genellikle işlev değişikliğine uğrayan bazı tarihi yapılar özgün niteliklerini …

Guggenheim Müzesi’nin Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine Alınması Kapsamında ABD’nin UNESCO Üyeliği’nin Değerlendirilmesi

Rıdvan GÖLCÜK* Kemal ÇİBUK  Abstract Dünya Miras Listesinin hazırlanmasında Unesco hangi konuları önemli görmektedir. Unesco tarafından; ABD’nin UNESCO’ya geri dönmesi neden istenmektedir. ABD, UNESCO’ya ne zaman dönecektir? Bu makalenin hazırlanmasındaki amaç bu sorulara cevap bulabilmektir. Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright’in tasarladığı Guggenheim Müzesi binası UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Dünya Mirası Listesi’ne …

Çağdaş sanat müzelerinin kent kültürüne etkisi: Tate Modern ve Arter örneği

Hatice UTKAN OZDEN*  Abstract Çağdaş sanat müzelerinin, kurulduğu yer açısından, kent kültürüne etkisi ve kente dair yenilikler getirme etkisi büyüktür. Birey, toplum ve kamusal alanda sanat ifadelerinin gelişmesi açısından önemli rol oynar. Kent markalaşmasından, kültürel kimliğin değişimine kadar oldukça güçlü izler bırakan çağdaş sanat müzeleri, toplumla birlikte gelişen ve toplumu da geliştiren kurumlardır. Bir çağdaş …

I. /ORTAM ODAKLI SANATTA TARİHSEL SÜREÇ: İŞLEVSEL ORTAM ODAKLILIK

Özlem VARGÜN*  Abstract İki bölümde verilecek olan makale ortam odaklı sanatı tarihsel süreç içinde ele almakta ve dönemlere göre mimari içinde hangi yaklaşımlarla ele alındığı ve üretildiğini sorgulamaya açmaktadır. Varılmaya çalışılan sonuç ise; ortam odaklı sanatın Modernizm öncesi mimarının estetik bir ögesi olarak işlevsellik barındırdığı, Modernizm sonrası ise tamamen eleştirel ve yıkıcı bir yaklaşım sergilediğidir. …

IRAK ULUSAL MÜZESİNDEKİ İSLAM DÖNEMİ MİHRABLARI

Gülcan ÖZBEK*  Ömer Avni YUNUS Abstract Irak, sanat ve kültürel birikimi ile dünya kültürel tarihinde özel bir yere sahip ülkelerimiz arasında yer almaktadır. Tarihinin çok eskilere dayanması ve bunu gösteren somut kültürel varlıkların ülkede yer alması ülkeyi daha özel bir konuma oturtmaktadır. Bu çalışmada Irak Ulusal Müzesindeki İslam Dönemi Mihrabları ele alınmıştır. Mihrablar, İslam dini yapılarının …