Doğu Anadolu Bölgesi’nde Önemli Bir Müze Örneği: Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi

Hatice Engin Abstract Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi 2023 eseri ile Türkiye’nin en büyük müze özelliğine sahiptir. Müzede sergide yer alan eserlerin niteliğine baktığımızda oldukça çeşitli ve zengin olduğu anlaşılmaktadır. Farklı modellerde, markalarda, boyutlarda ve malzemeden yapılmış fotoğraf makina koleksiyonun, oldukça özenli bir düzenleme ile sergide yer edinmektedirler. Müze, fotoğraf ve fotoğraf makinalarının tarihsel sürecini ve …

Sosyal Politikalar Kapsamında Belediyelerin İtfaiye Müzeleri Çalışmaları

Nuri Özer ERBAY* Abstract Belediyelerde özellikle kültür departlanlarının dünyadaki gelişmeleri hızla takip ederek, kendini yenileyen ve geliştiren bir teşkilat oluşturulması gerekmektedir. İletişimin gelişmesiyle önemli afetlerden biri olan ve büyük ölçüde tebdir ile önlenmesi mümkün olan yangınla mücadele konusunda, ilkokuldan başlayarak konunun önemi herkese anlatılmalıdır. Bu konuyu hayat boyu öğrenme bağlamında değerlendirerek eğitim sistemimizin bir parçası …

Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Ve Yunanistan’da Arkeoloji Ve Müzeciliği Geliştirmek: Théodore Macridy, Bir Osmanlı Rum ‘Arada Kalmış Bilim İnsanı’

Translator: Nevres Işılay KAÇAKGİL ÖKSÜZOĞLU Abstract Bu makale, birden fazla disiplinde ve birden fazla ülkede bilgi aktarımı sağlayan Theodore Macridy’nin hayatı ve kariyeri boyunca Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Yunanistan’daki arkeoloji ve müzeciliğin gelişimi ile ilgilidir. Macridy, Batılı akademik çevrelerle olan bağları sayesinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Yunanistan’ın arkeoloji ve müzecilik alanındaki gelişimlerine önemli katkılarda bulunmuştur. …

Hatay-Reyhanlı Cemil Meriç Müzesi

Ertuğrul Emre BALKAN*  Şeyh Ahmet Derya BAHADIRLI Abstract Bu makalenin amacı kültür evine ve müzeye dönüştürülen Cemil Meriç’in doğduğu evi tanıtmaktır. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Cemil Meriç, Türk edebiyatında eserlere imza atmış bir Türk edebiyatçısıdır. Bu makalede Cemil Meriç’in hayat hikâyesine kısaca değindikten sonra yapının tarihi hakkında bilgi verilmiş, restorasyon süreci ve yapının nitelikleri …

İçerişehir müzelerinin turizm sektöründe rolü

Gülnar Nezerova Abstract İçerişehir dünyanın en eski kültürel yerleşim yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Azerbaycan’ın başkenti sayılan Bakü’de yer alan bu küçük şehrin çok eski ve uzun bir tarihi geçmişi var. Antik bir atmosfere sahip olan bu şehir, çok sayıda tarihi ve kültürel eserin yanı sıra arkeolojik anıtları da bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca şehirde halihazırda otel, …

Kültürel Mirası Koruma Konusunda Müzelere Düşen Görevler

Billur TEKKÖK KARAÖZ*  Abstract Bu çalışmada kültürel mirasa bakış açısı ve bu bakış açısının 18.Yüzyıldan günümüze geçirdiği değişim, dünya savaşları ve sonrasında kültürel mirası korunmasına yönelik farklı ülkelerde ve örgütlerce alınan önlemler tartışılmıştır. 2.Dünya Savaşı sonrasında kurulan UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in bu konuda aldığı önlemler ve buna rağmen yaşanılan kuralsızlıklar, halk eğitiminin bu anlamda önemi …

Engelsiz Müzecilik Politikaları

Özge ŞİMŞEK*  Abstract Çağdaş müzecilik politikalarının ‘engelsiz müze’ kavramı üzerinden küratöryel örneklerle sunulduğu makalede literatür taraması yöntemiyle yurtdışındaki müzelerin engelli bireyler ve aileleri için hazırlanmış sergilerine yer verilmiştir. Çeşitli engellilik türlerine göre tasarlanan küratöryel çalışmaların örnekleriyle gelecek sergilerin artması hedeflenmiştir. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık kavramları müzelerin çağdaş hedefleri arasındadır. İlk bölümde engelsiz müzecilik açıklanmış, uluslararası müzecilik …

Museum Projects of Saudi Arabia

Necla Betül ÖZDEN*  Abstract In the Kingdom of Saudi Arabia, which is one of the important countries of the Middle East, efforts have been initiated to restructure the country’s economy under the leadership of Prince Mohammed bin Salman, who was declared crown prince in 2017. First, the next 15-year strategy of the country, “Saudi Vision …