About

About

International Association of University Museums Platform Cultural Heritage Journal is an international, scientific, open access periodical published in accordance with the principles of independent, impartial, and double-blind (unknown) refereeing. Our journal is the official publication of NIKART and the International University Museums Association Platform. It is published twice a year. The publication languages of the journal are English and Turkish.


Hakkında

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meçhul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu (International University Museums Association Platform) resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.