Monthly archives: December, 2022

Kültürel Mirası Koruma Konusunda Müzelere Düşen Görevler

Billur TEKKÖK KARAÖZ*  Abstract Bu çalışmada kültürel mirasa bakış açısı ve bu bakış açısının 18.Yüzyıldan günümüze geçirdiği değişim, dünya savaşları ve sonrasında kültürel mirası korunmasına yönelik farklı ülkelerde ve örgütlerce alınan önlemler tartışılmıştır. 2.Dünya Savaşı sonrasında kurulan UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in bu konuda aldığı önlemler ve buna rağmen yaşanılan kuralsızlıklar, halk eğitiminin bu anlamda önemi …

Engelsiz Müzecilik Politikaları

Özge ŞİMŞEK*  Abstract Çağdaş müzecilik politikalarının ‘engelsiz müze’ kavramı üzerinden küratöryel örneklerle sunulduğu makalede literatür taraması yöntemiyle yurtdışındaki müzelerin engelli bireyler ve aileleri için hazırlanmış sergilerine yer verilmiştir. Çeşitli engellilik türlerine göre tasarlanan küratöryel çalışmaların örnekleriyle gelecek sergilerin artması hedeflenmiştir. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık kavramları müzelerin çağdaş hedefleri arasındadır. İlk bölümde engelsiz müzecilik açıklanmış, uluslararası müzecilik …

Museum Projects of Saudi Arabia

Necla Betül ÖZDEN*  Abstract In the Kingdom of Saudi Arabia, which is one of the important countries of the Middle East, efforts have been initiated to restructure the country’s economy under the leadership of Prince Mohammed bin Salman, who was declared crown prince in 2017. First, the next 15-year strategy of the country, “Saudi Vision …

Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Koleksiyonu Üzerinde Yapılmış Osmanlı Onarımları

Serkan GEDÜK*  Abstract İpek yollu vasıtasıyla Orta Doğu pazarına getirildiği düşünülen Çin porselenleri, ticaretin yoğun olmadığı bu dönemde (M.S.10.yüzyıl) seyyahların ve zengin tacirlerinin taşıdıkları birkaç parça eşyadan sadece birisiydi. 14. yüzyıldan itibaren Anadolu’da kullanılan Çin porselenleri, zarafetleri nedeniyle Osmanlı döneminde beğenilerek kullanılmış ve sarayda önemli bir mutfak eşyası olma özelliği kazanmıştır. Sarayın Çin porselenleri koleksiyonu …

Projects To Increase The Access Of Hearing-Impaired Individuals To Museums In Türkiye And Abroad

Gülşen ŞENCAN* Abstract Within the scope of accessible tourism, museums are the most important non-profit institutions and organizations. These institutions and organizations include some practices for hearing-impaired individuals in Turkey and abroad, keeping the values of independence, equality and respect in the first place. The aim of the study is to examine in detail all …