Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Ve Yunanistan’da Arkeoloji Ve Müzeciliği Geliştirmek: Théodore Macridy, Bir Osmanlı Rum ‘Arada Kalmış Bilim İnsanı’

Translator: Nevres Işılay KAÇAKGİL ÖKSÜZOĞLU

Abstract

Bu makale, birden fazla disiplinde ve birden fazla ülkede bilgi aktarımı sağlayan Theodore Macridy’nin hayatı ve kariyeri boyunca Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Yunanistan’daki arkeoloji ve müzeciliğin gelişimi ile ilgilidir. Macridy, Batılı akademik çevrelerle olan bağları sayesinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Yunanistan’ın arkeoloji ve müzecilik alanındaki gelişimlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı olarak entelektüel birikime sahip Osmanlı ve Yunan toplumlarında yaşadığı sürede, Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok yerinde kazı yapmış, Osmanlı İmparatorluk Müzesi’nde çalışmış ve kariyerinin sonlarına doğru da Atina’daki Benaki Müzesi’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Onun bu arada kalmış kimliği hem Yunan hem de Türk arkeolojisi ve müzeciliğinde görece ihmal edilen Osmanlı Rum alimleri için iyi bir örnektir.

Keywords

Osmanlı İmparatorluğu,  Türkiye,  Yunanistan,  arkeoloji tarihi,  müzecilik,  Benaki Müzesi