Monthly archives: June, 2021

TÜRKİYE’NİN İLK VE EN ZENGİN KOLEKSİYONUNA SAHİP: MİLLİ SARAYLAR BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ

Aysun İGDE*  Abstract Bu makale Türk cam sanatının ve Avrupa camlarının 13.yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan tarihsel gelişiminin bin 500 eşsiz eserle sergilendiği, Türkiye’nin en geniş kapsamlı ilk cam müzesi olan Beykoz Cam ve Billur Müzesi ve koleksiyonu hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Müzede yer alan eserler, Türk cam sanatının gelişimaşamaları ve Osmanlı Sarayında Avrupa camlarının …

FİGÜRLÜ SELÇUKLU SERAMİKLERİNİN MÜZELERDE TÜRK MİTOLOJİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIM ALANLARI

Yaşar ÖZRİLİ*  Mehmet Sena ATAS Abstract Toplumların, efsane ya da mitoloji diye adlandırdığı, sosyal ve kültürel birikimleri sonucunda meydana getirilmiş, inançla yoğrulmuş, kimi zaman da doğaüstü olaylar olarak kabul edilmiş söylenceleri bulunmaktadır. Türk mitolojisi, kendi tarihi, düşünce biçimi, değer yargıları, kahramanlık öyküleri, teolojik yapısı hakkında bir takım bilgiler barındırmaktadır. Selçuklu Çağında üretilen figürlü seramik objeler, Türk …

KENTLERİN BELLEK MEKANLARI: KENT MÜZELERİ VE EYÜPSULTAN KENT MÜZESİ ÇALIŞMASI

Ali CANTÜRK*  Abstract Sanayi Devrimi ile birlikte hayat kentlere kaymıştır. Yaşamın, ekonominin ve değişimin merkezi olan kentler dünya nüfusunun büyük bir kısmını barındırmakta ve daimi olarak göç almaktadır. Kente göç edenlerin kent aidiyetlerinin bulunmaması ve kentin yerlilerinin de kentin değişmesi sonucunda aidiyet duygularının sarsılmasıyla kentlerde huzursuzluk başlamıştır. Bu durumda kente aidiyet duygusunun oluşturulması hem göç …

MÜZELERİN GELECEĞİNE DİJİTAL BİR BAKIŞ: BİR ÇEVRİM İÇİ SERGİNİN ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK YAKLAŞIMLARIYLA ANALİZİ

Ayşem YANAR Ceren KARADENİZ  Billur TEKKÖK KARAÖZ Abstract Uluslararası Müzeler Konseyince 2019 yılında güncellenen müze işlevleriyle birlikte çağımız müzesine daha kapsayıcı sorumluluklar yüklenmiş görülmektedir. Müzenin geçmiş ve gelecek hakkında kritik diyaloglar kuran çok sesli bir ortam olmanın yanında tüm insanlar için mirasa eşit katılım olanakları sağlamak zorunda olması bu sorumluluklar çerçevesinde çalışma biçimini değiştirmekte, müzede mesaiyi yoğunlaştırmakta …