TARİHİ YAPILARA MÜZE İŞLEVİNİN VERİLMESİ KAPSAMINDA TOKAT (ARASTALI BEDESTEN) MÜZESİ ÖRNEĞİ

Ayşenur SEZGİN ÖZRİLİ*

Abstract

Her kentin geçmişinden duygusal, sanatsal emareler barındıran tarihi yapıların, işlev değiştirilmeleri suretiyle yeniden faaliyetlerine devam ettirilmeleri yaygın bir uygulamadır. Tarihi bir yapıya yeni bir işlev verilmesi yapının; yok olmaktan kurtarılması, tarih bilincinin canlandırılması, kültürel sürekliliğin sağlanması ve ekonomik canlanmaya katkısı anlamına gelmektedir. Genellikle işlev değişikliğine uğrayan bazı tarihi yapılar özgün niteliklerini koruyarak, müze veya anı evine dönüştürülmektedir. Ziyaretçilerini bir zaman yolculuğuna çıkararak, geçmiş ve gelecek arasında köprü olan ve günümüzün değer yargıları niteliğindeki nesneleri, simgeleri vb. barındıran, koruyan, sergileyen müzeler, bu dönüşümler sayesinde daha çok ilgi uyandırmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında ele alınarak incelenen sanat eserlerinden Tokat Arastalı Bedesten yapısı 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bitirilen yenileme çalışmaları neticesinde bu tarihi yapı özgün bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak belirli bir işlev gözetilmeden restorasyonu yapılan bedestene, 2012 yılında müze işlevi verilmiş ve eski yeri Gök Medrese olan Tokat Müzesi, yeni yeri olan Arastalı Bedesten’de hizmet vermeye başlamıştır. Bu çalışmada Tokat arastalı bedesten yapısının restore edilip müze olarak işlevlendirilmesine ve kültürel amaçlı olarak müzeye dönüştürülmesinin önemine, olumlu ve olumsuz durumlarına öneriler dâhilinde değinilmektedir.

Keywords

İşlevsellik,  Müze,  Bedesten,  Tokat,  Kültür

References

Referans 1 Doktora Öğretim Üyesi Mehmet TOP Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Tel: 05072439002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *