2020 – Volume: 3 Issue: 2

  • IRAK ULUSAL MÜZESİNDEKİ İSLAM DÖNEMİ MİHRABLARI

    Gülcan ÖZBEK*  Ömer Avni YUNUS Abstract Irak, sanat ve kültürel birikimi ile dünya kültürel tarihinde özel bir yere sahip ülkelerimiz arasında yer almaktadır. Tarihinin çok eskilere dayanması ve bunu gösteren somut kültürel varlıkların ülkede yer alması ülkeyi daha özel bir konuma oturtmaktadır. Bu çalışmada Irak Ulusal Müzesindeki İslam Dönemi Mihrabları ele alınmıştır. Mihrablar, İslam dini yapılarının …


  • I. /ORTAM ODAKLI SANATTA TARİHSEL SÜREÇ: İŞLEVSEL ORTAM ODAKLILIK

    Özlem VARGÜN*  Abstract İki bölümde verilecek olan makale ortam odaklı sanatı tarihsel süreç içinde ele almakta ve dönemlere göre mimari içinde hangi yaklaşımlarla ele alındığı ve üretildiğini sorgulamaya açmaktadır. Varılmaya çalışılan sonuç ise; ortam odaklı sanatın Modernizm öncesi mimarının estetik bir ögesi olarak işlevsellik barındırdığı, Modernizm sonrası ise tamamen eleştirel ve yıkıcı bir yaklaşım sergilediğidir. …


  • Çağdaş sanat müzelerinin kent kültürüne etkisi: Tate Modern ve Arter örneği

    Hatice UTKAN OZDEN*  Abstract Çağdaş sanat müzelerinin, kurulduğu yer açısından, kent kültürüne etkisi ve kente dair yenilikler getirme etkisi büyüktür. Birey, toplum ve kamusal alanda sanat ifadelerinin gelişmesi açısından önemli rol oynar. Kent markalaşmasından, kültürel kimliğin değişimine kadar oldukça güçlü izler bırakan çağdaş sanat müzeleri, toplumla birlikte gelişen ve toplumu da geliştiren kurumlardır. Bir çağdaş …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *