2022 – Volume: 5 Issue: 2

  • Kültürel Mirası Koruma Konusunda Müzelere Düşen Görevler

    Billur TEKKÖK KARAÖZ*  Abstract Bu çalışmada kültürel mirasa bakış açısı ve bu bakış açısının 18.Yüzyıldan günümüze geçirdiği değişim, dünya savaşları ve sonrasında kültürel mirası korunmasına yönelik farklı ülkelerde ve örgütlerce alınan önlemler tartışılmıştır. 2.Dünya Savaşı sonrasında kurulan UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in bu konuda aldığı önlemler ve buna rağmen yaşanılan kuralsızlıklar, halk eğitiminin bu anlamda önemi …


  • Museum Projects of Saudi Arabia

    Necla Betül ÖZDEN*  Abstract In the Kingdom of Saudi Arabia, which is one of the important countries of the Middle East, efforts have been initiated to restructure the country’s economy under the leadership of Prince Mohammed bin Salman, who was declared crown prince in 2017. First, the next 15-year strategy of the country, “Saudi Vision …


  • Engelsiz Müzecilik Politikaları

    Özge ŞİMŞEK*  Abstract Çağdaş müzecilik politikalarının ‘engelsiz müze’ kavramı üzerinden küratöryel örneklerle sunulduğu makalede literatür taraması yöntemiyle yurtdışındaki müzelerin engelli bireyler ve aileleri için hazırlanmış sergilerine yer verilmiştir. Çeşitli engellilik türlerine göre tasarlanan küratöryel çalışmaların örnekleriyle gelecek sergilerin artması hedeflenmiştir. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık kavramları müzelerin çağdaş hedefleri arasındadır. İlk bölümde engelsiz müzecilik açıklanmış, uluslararası müzecilik …