2021 – Volume: 4 Issue: 2

 • Ortam Odaklı Sanata Tarihsel Süreç: Modernizm Ve Eleştirel Düşüncenin Mekandaki Temsili

  Özlem VARGÜN*  Abstract Önceki bölümde ortam odaklı sanatın ilk mağara resimlerinden Folly mimarisi yani Dadanın kırılma noktası öncesine kadar olan dönemde mekân ve eser ilişkisi ortam odaklı sanat bağlamında yeniden değerlendirilmişti. Bu makalede ortam odaklı sanat Dada hareketinden Modernizmin 1950’lere kadar olan dönemi incelenmiştir. Modernizmle birlikte ortam odaklı sanatın işlevsel ve pragmatik özelliği değişip dönüşerek …


 • Yeni medya uygulamalarıyla müzede yeni sergileme biçimleri: deneyim odaklı

  Gulcin KUBAT*  Abstract Çağdaş müzecilik alanındaki köklü değişimler ve gelişmeler 20.yy sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Müzenin görevi geleneksel yapıdaki gibi sadece toplamak, korumak, eğitmek ve sergilemekle sınırlı değildir.Son dönemdeki gelişmelerle müzenin en yeni görevi; insanların refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak, aynı zamanda çevresini korumaktır. Bu anlayış bize açıkça müzede “nesne odaklı” hizmetlerin yerini “insan odaklı” …


 • Üniversite Müzeleri Bağlamında Anatomi Koleksiyonuna Örnek: Kriminal Antropoloji Müzesi

  Gülhan ADIŞEN* Abstract Universities are higher education institutions, and university museums, unlike other museums, aim to support educationand training with their collections. In this study, the collection type anatomy was chosen within the scope ofuniversity museums and the Criminal Anthropology museum affiliated to the University of Turin was selected as anexample of this type. For …


 • The role of Museums at Transfering Social Heritage An Evaluation on the Museums of Gaziantep Metropolitan Municipality

  Hüseyin ATEŞ*  İsmail Hakkı ÜZÜM Abstract Modern museums not only protects, stores and exhibits the artworks but also explains them to its visitors through using effective communication methods. For this reason, museums have important roles at contributing to the cultural development of the public, transfering the marks of the past to the future, accumulating intellectual knowledge …


 • Sericulture Center of the Caucasus – Sheki,Azerbaijan

  Nazrın ALIZADE*  Abstract The Great Silk Road laid the foundation a spectacular culture of thousands of years that has influenced the entire world. Even though the beginning of the story started in 2000 BC, it later brought about formation of a micro universe by adding thousands of lands, cultures and countries to its own vortex. …